รองปลัด ศธ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

รองปลัด ศธ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่ จ.สกลนคร ในงาน “ตลาดนัดแก้หนี้สินครูไทสกล 65” จ.สกลนคร เนื่องจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีนโยบายเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งประเทศ รวม 41,128 ราย ในส่วนของ จ.สกลนคร มีผู้ลงทะเบียน 1,071 ราย การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่

นายวีระกล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จ.สกลนคร ได้มีการจัดงานมหกรรม ”ตลาดนัดแก้หนี้สินครูไทสกล 65” โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รองปลัด ศธ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เพื่อเป็นการให้สถาบันการเงินและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการเจรจา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการดำเนินงานครั้งนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สกลนคร ได้แยกผู้เข้ารับการปรึกษากับสถาบันการเงินออกเป็น 8 สถานี ช่วงเช้า จำนวน 4 สถานี และช่วงบ่าย จำนวน 4 สถานี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงิน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ.สกลนคร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

“หากหน่วยงานทางการศึกษาในระดับพื้นที่ได้ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐด้านการเงินที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างจริงจัง จะทำให้ครูมีหนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีขวัญกำลังใจ เป็นพลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนและการศึกษาต่อไป” นายวีระกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ inflatablehottubcovers.com

UFA Slot

Releated