ufabet

ภาวะไขมันในเลือดสูง สังเกตอาการอย่างไร

ภาวะไขมันในเลือดสูง อาการเป็นอย่างไร ด้วยวิธีการกิน

ในปัจจุบันสาเหตุของการตายที่พบบ่อย คือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาจพบประมาณร้อยละ 50 ของประชากร ภาวะระดับไขมันในเลือดสูง นับเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ซึ่งเป็นต้นเหตุความพิการของหลอดเลือด อันเป็นผลจากการเพิ่มภาวะความไม่สมดุลของระดับไขมันทุกชนิดในกระแสเลือดของตนเอง เป็นความผิดปกติที่อาจเกิดกับผู้ใดก็ได้ไม่จำกัด อายุ เพศ อ้วน หรือผอม

ไขมันในเลือดมี 2 ประเภท

 1. โคเลสเตอรอลได้มาจากการสังเคราะห์ที่ตับ หรือจากอาหารที่บริโภค มี 2 ชนิด คือ
 • แอล-ดี-แอล (LDL) คือ โคเลสเตอรอลอันตราย
 •  เอช-ดี-แอล (HDL) คือ โคเลสเตอรอลดี

ไตรกลีเซอไรด์ มี 2 ชนิด คือ

 • ไคโลไมครอน ได้จากอาหารไขมันที่เราบริโภค
 • วี-แอล-ดี-แอล (VLDL) สังเคราะห์ที่ตับจากอาหาร แป้ง ของหวาน ผลไม้หวานที่เราบริโภค

ufabet

สาเหตุของการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

เกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ทำให้มีความบกพร่องในการเผาผลาญสารไขมัน ความผิดปกตินี้ถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ ถ้าได้รับความผิดปกติถ่ายทอดมากจากทั้งบิดาและมารดาร่วมกัน ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงประมาณ 700-1,000 มก./ดล. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจะเกิดตั้งแต่วัยเด็ก ถ้าไม่ได้รับการบำบัดจะเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ถ้าได้รับการถ่ายทอดความผิดปกติจากบิดา หรือ มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายเท่านั้น ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงประมาณ 300-500 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ถ้าไม่ได้รับการบำบัด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย จะเกิดเมื่ออายุประมาณ 20-30 ปีไปแล้ว

เกิดเป็นผลจากโรคอื่นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การเผาผลาญสารไขมันผิดปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรคต่อมไธรอยด์ไม่ทำงาน โรคตับ โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือเป็นจากการใช้ยาบางอย่าง เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันโลหิต ยาคุมกำเนิดยากลุ่มสเตอรอยด์ และยาอื่นๆ อีกมาก ที่ผู้ป่วยบริโภคอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

รายละเอียดที่ควรทราบก่อนไปตรวจระดับไขมันในเลือด

เมื่อใดควรไปตรวจ ถ้าอายุเลข 35 ปี ควรไปตรวจทันที ถ้าผลออกมาปกติ ควรไปตรวจซ้ำทุก 1-2 ปี แต่ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นโรคอ้วน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธุ์ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบให้ไปตรวจก่อนอายุ 35 ปี และควรไปตรวจซ้ำทุก 6 เดือนถึง 1 ปี

ถ้าไขมันในเลือดของท่านมีระดับสูงอยู่ในเกณฑ์ มีภาวะเสี่ยงสูง ต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและต้องรับการรักษาทันที โดยการควบคุมอาหารร่วมกับยารักประทานและต้องไปรับการตรวจทุก 6-8 สัปดาห์ 

บุตรหลานควรได้รับการตรวจ ถ้ามีประวัติครอบครัวมีโรคไขมันสูงจากกรรมพันธุ์หรือโรคหัวใจ เพราะเด็กอาจมีภาวะหลอดเลือดโคโลนารีของหัวใจตีบตัน และเสียชีวิตโดยปัจจุบันได้

การเตรียมตัวไปตรวจ หลังอาหารเย็นแล้วงดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า คือ ประมาณ 12-14 ชั่วโมง ตอนเช้างดอาหาร แล้วไปเจาะเลือดตอนราวๆ เวลา 07.30-08.00 น. 

หนึ่งอาทิตย์ก่อนไปเจาะเลือด ควรรับประทานอาหารธรรมดา จึงจะได้ระดับไขมันถูกต้องตามความจริงเวลาไปเจาะเลือด

ควรไปตรวจที่ห้องทดลอง ซึ่งมีพยาธิแพทย์หรือพนักงานเทคนิคการแพทย์ที่เชื่อถือได้ ผลจากการทดลองจึงจะถูกต้อง และห้องทดลองนั้นต้องมีการควบคุมมาตรฐานของเครื่องอย่างสม่ำเสมอ

ufabet

การบำบัดภาวะไขมันในเลือดสูง

 1. โภชนาบำบัดมีเป้าหมายเพื่อ
 • เพิ่มโคเลสเตอรอลดี (HDL)
 • ลดโคเลสเตอรอลอันตราย (LDL)
 • ลดไตรกลีเซอไรด์
 1. เปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินชีวิต และบริโภคนิสัยโดยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย แพทย์ผู้ดูแลควรแนะนำให้ความรู้ผู้ป่วยในเชิงปฏิบัติ ผู้ป่วยจะได้ตระหนักและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้ใหม่ (หลังการครอบแก้วอาจมีรอยม่วงคล้ำ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วจะหายไปเอง)

สรุปข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

 1. ลดน้ำหนัก ลดอาหารแป้ง อาหารหวาน ผลไม้ เช่น น้ำส้มคั้น น้ำมะเขือเทศ ทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง
 2. งดสูบบุหรี่ เพราะบุหรี่ทำให้ระดับโคเลสเตอรอลด์ลดลง
 3. ออกกำลังกายโดยการเดิน วิ่งเหยาะๆ ว่ายน้ำ หรือ เต้นแอโรบิค จะทำให้ระดับโคเลสเตอรอลดีสูงขึ้น ซึ่งช่วยป้องกันให้ปลอดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ข้อควรระวัง: ควรไปรับการตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของหัวใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจก่อนออกกำลังกาย

หมายเหตุ: ถ้าสภาพการทำงานของหัวใจดี ควรออกกำลังกายครั้งละ 20-30 นาที ประมาณอาทิตย์ละ 3 ครั้ง

บริโภคน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันถั่วลิสงและน้ำมันมะกอกแทนไขมันจากสัตว์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น หอยนางรม เครื่องในสัตว์ ไข่แดง (ควรบริโภคเฉพาะไข่ขาว เพราะไข่ขาวไม่มีโคเลสเตอรอล เลย) ถ้าต้องการบริโภคไข่แดง ควรบริโภคได้ไม่เกินอาทิตย์ละ 2 ฟอง การปรุงอาหารควรหลีกเลี่ยงการ ทอด ผัด ควรปิ้ง ย่าง หรือนึ่งแท

การบำบัดโดยการใช้ยา

ถ้าหากใช้โภชนาบำบัดเป็นเวลา 2 เดือนแล้วไม่ได้ผล ให้ใช้ยาบำบัดร่วมต่อไปภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญเท่านั้น

หมายเหตุ

ถ้าท่านเป็นโรคไขมันในเลือดสูง อันเป็นผล เนื่องมาจากโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคต่อมไธรอยด์ไม่ทำงาน โรคตับ โรคไต หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ท่านควรได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือดทุกชนิด ทั้งโคเลสเตอรอลดี โคเลสเตอรอลอันตราย ไตรกลีเซอไรด์ และควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้ชำนาญเพื่อตรวจสอบว่าท่านจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตีบ ซึ่งจะเป็นผลนำไปสู่อัมพฤกษ์ อัมพาต และภาวะการตีบตันของหลอดเลือดโคโรนารี ซึ่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งอาจเป็นผลให้เสียชีวิตในปัจจุบัน โดยมิได้กล่าวคำอำลา


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ inflatablehottubcovers.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated